Misao na webu
CRNA GORA,
Brano Mandić

Krajnja desnica u Crnoj Gori postoji i tek će da jača

BIRN-ova mapa je problematična, ali je dobar povod za raspravu o političkim konceptima koje isuviše „labavo“ i neprecizno imenujemo u javnosti
Slađana Kavarić Mandić

Sveta je dužnost podjebavati sveta uvjerenja

Gdje god vlada klerikalizacija, blasfemija je nužna kao borba za prostor slobode, kaže u razgovoru za Normalizuj Ivan Cingel
Slađana Kavarić Mandić

Socijalistički modernizam sve više dobija na značaju

Studenti treba da budu svjesni istorijskog trenutka u kome se nalaze... Mislim da ih ne mogu naučiti porivu ka slobodi. To je jedina stvar za koju se oni moraju izboriti
Ivan Mijanović

Jugoslavija bi danas vodila potragu za mirom u Ukrajini

Samoupravljanje i nesvrstavanje bili su pojmovi koji su se suprotstavljali i moskovskom dogmatizmu i zapadnom kapitalizmu, preteča novih, pravednijih ljudskih odnosa
Savo Đorojević

Zograf: Alternativni pogled na istoriju i pamćenje

Danas niko neće tako otvoreno da promoviše rasizam i da ubija ljude u gasnim komorama, ali to je samo zato što su otkrili neke perfidnije načine da ispolje svoju neosetljivu prirodu…
Jasna Poček

Najveći rizik za Crnu Goru je zatvaranje granica znanju

Crna Gora ima prednost što je na neki način, mala država. Dakle, kada je u pitanju dijaspora, lakše je uočiti ”odgovarajuće ljude”
Slađana Kavarić Mandić

Moramo motivisati građane da se uključe u politku

Možete imati ekonomski rast bez demokratije, štaviše demokratija može biti i prepreka tom rastu. Tu se okončava liberalni san
Slađana Kavarić Mandić

Milka Delibašić: Od pobune i bijesa do unutrašnjeg mira

Kad spržiš svoje biće do kraja, tada ti ne preostaje ništa drugo nego da budeš spiritualan. Ne znam koliko to ima veze sa mojim mentalnim slikama, jer one nastaju iz osjećaja nelagodnosti u prostoru...
Brano Mandić

Da li ste sreli ljude koje sistem miluje?

Velikan evropske kinematografije i profesor filma u Americi, Rajko Grlić govori o svom svijetu, vrijednosnom sistemu koji ga vodi kroz filmove i život