Misao na webu
CRNA GORA,
kolektiv škart

Prijavi se za radionicu Partokratija ili empatija

Art aktivizam protiv nasilja (Škart)
Pozivamo te da zajedno radimo na konstruisanju prostora za dijalog, saradnju, udruživanje i interakciju kroz umjetnički aktivizam.

U Podgorici, u okviru manifestacije The Univercity 3, Kolektiv Škart iz Beograda realizovaće radionicu Partokratija ili empatija (otpor za ponijeti i drugi recepti) 25-26. novembra.

Radionica će se sastojati od razgovora, diskusija, izrade plakata/ objekata/transparenata, i perfomativnog izvođenja prethodnog rada - art akcije u javnom prostoru. U društvu zarobljenom u partokratiji, empatija je odgovor, empatija kao strategija otpora, i pojedinca i kolektiva.

Duže od tri decenije, kolektiv Škart je prepoznat na jugoslovenskoj sceni kao umjetnički kolektiv koji angažuje različite zajednice prevodeći društvenu praksu u art akciju, odnosno kroz manifestacije vizuelnog jezika u javnom prostoru. Kolektiv Škart spaja, razgovara, stvara, diskutuje sa zajednicama, praktikujući empatiju, solidarnost, vrijednosti zajedništva i jednakosti.

Radionica Partokratija ili empatija (otpor za ponijeti i drugi recepti) planirana je iz nekoliko segmenata tokom dva dana. Prvi dio fokusiraće se na važnost udruživanja i građenja kolektiva, izgradnji participativnih, nehijerarhijskih platformi. Zatim, radionica će se baviti metodama artikulacije društveno-političke pozicije kroz umjetničku kolektivnu praksu. Sagledavanjem kompleksnih društvenih odnosa detektovaćemo oko čega se okupljamo, koji su to prostori i teme zajedničkog, i to artikulisati kroz manifestacije vizuelnog jezika u javnom prostoru. Upravo izvođenjem mišljenja i rada u javnom prostoru i diskusijom nakon toga, radionica se programski završava.

Pravo učešća imaju svi koji pošalju mail potvrde na theunivercity3@gmail.com, do 23.novembra, odnosno do popune dozvoljenog broja učesnika.
Pozivamo te da zajedno radimo na konstruisanju prostora za dijalog, saradnju, udruživanje i interakciju kroz umjetnički aktivizam.

Koje su to teme zajedničkog? (Škart)

Grupu Škart su osnovali Dragan Protić i Đorđe Balnmazović 1990. godine u napuštenom grafičkom ateljeu Arhitektonskog fakulteta u Beogradu kao kolektiv koji, uz mnogobrojne saradnike, stalnim konstruktivnim sukobom ispituje i ukršta granične forme poezije, arhitekture, grafičkog dizajna, izdavaštva, performansa, muzike, alternativne edukacije i društvenog aktivizma.

Svoja predavanja, akcije, radove, koncerte i radionice Škart je izvodio širom Evrope, Amerike i Azije. Kroz brojne kolaboracije sa različitim kolektivima/grupama, Škart upućuje na važne lekcije o građenju kolektiva, važnosti udruživanja i izgradnji participativnih, nehijerarhijskih platformi. Osnovni metod njihovog djelovanja jeste otvaranje prostora za dijalog, saradnju, udruživanje i interakciju kroz umjetnički aktivizam. Za kolektivnu umjetničku praksu.

Formiranje zajednice i kolektiva je uvijek borba i izazov, ali Škart kroz različite umjetničke formate i metode uspijeva da angažuje ljude u procese rada i izvođenja akcije. Od devedesetih, aktivni su u borbi za socijalnu pravdu, protiv rata, patrijarhata, kapitalizma, nacionalizma...

Za njihovo djelovanje vezano je osnivanje horova kao metoda djelovanja i načina udruživanja. Hor jeste strategija borbe protiv neoliberalnog kapitalizma kroz horizontalni način odlućivanja, prostor solidarnosti i zajedništva, kao važno nasljeđe socijalističke brige o amaterizmu.

Kako sami definišu, bave se arhitekturom ljudskih odnosa, kroz igru, eksperimente i akcije konstruišu nehijerarhijske, participativne strukture na feminističkim principima.