Misao na webu
CRNA GORA,
feminizam i ljevica

Solidarnost nije pitanje izbora, nego političke održivosti

Razgovor o odnosu feminizma i ljevice, feminističkim akcijama, regionalnoj saradnji, strukturnom aspektu rodno zasnovanog nasilja, potrebi za solidarnošću…

Gost Tribine 201 u podgoričkom 201 Engage space-u, bila je teoretičarka marksizma i aktivistica Nađa Bobičić.

Nakon što je postavila osnovne teorijske okvire za razgovor na temu feminizma, Bobičić je sa publikom razgovarala o odnosu klase i roda, o dužnosti da se ideja socijalne pravde nametne praksom a ne dogmatizmom i patronističkim stavom odozgo.

Kao marksistkinja, Bobičić kaže da vjeruje u revolucionarnu promjenu koja bi se odvijala makar dvojako, kroz emancipaciju na ličnom, porodičnom nivou, ali i kroz strukturalne socio-ekonomske procese.

Naučna saradnica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Bobičić istražuje istoriju i savremene tendencije (post)jugoslovenskih socijalističkih feminizama i kvir marksizma. Duže od deceniju piše društveno angažovanu književnu kritiku. Jedna je od osnivačica regionalne grupe Pobunjenih čitateljki.

Razgovor sa Nađom Bobičić vodila je Slađana Kavarić Mandić, a veče je organizovano kao saradnja nevladinih organizacija Žuta Kornjača i Nova.