Misao na webu
CRNA GORA,
video

Odbrana i planiranje naših gradova

Sonja Dragović
Građanska incijativa i prisutnost na javnim raspravama, pravi je odgovor i način borbe za humanije uređen prostor

Istraživačica u oblasti urbanizma Sonja Dragović govorila je na Tribini 201 o planiranju gradova i ekonomskoj neodrživosti modela koji zanemaruje humane potrebe i podređuje osnovne zakone struke unosnim shemama zarade.

Na primjerima Kolašina i Podgorice Dragović je analizirala pogubne trendove uništenja prostora i preprodaje resursa koji se poslovično povezuje sa visokom korupcijom i kriminalom.

Građanska incijativa i prisutnost na javnim raspravma, kako je rekla, jedini je pravi odgovor i način borbe za okolinu koja ostaje budućim generacijama.

Dragović je istraživačica u Centru za socioekonomske i prostorne studije na Univerzitetskom institutu u Lisabonu, gdje pohađa doktorske studije na katedri za arhitekturu i urbanizam kao stipendistkinja Portugalske fondacije za nauku i tehnologiju.

Članica je nekoliko aktivističkih i istraživačkih kolektiva aktivnih u Crnoj Gori i Portugaliji - u prvom redu, KANA / ko ako ne arhitekt (Podgorica) i Laboratorija studija urbanog (Lisabon) - posvećenih proučavanju aktuelnih pristupa politici i praksi urbanog razvoja.