Misao na webu
CRNA GORA,
poezija, filozofija, akcija

Feminizam nije samo za žene, nego za sve potlačene

Solar
Sve što ste htjeli da znate o klasnoj borbi i ženskom pitanju...

Ne postoji jedan feminizam i zabluda je da je riječ o unisonom pokretu koji se bavi isključivo pravima žena. Potlačenost na osnovu roda jedan je od glavnih problema ljudskog društva, ali nije izolovan od drugih oblika opresije.

Pjesnikinja i doktor filozofije Maja Solar pripada grupi feministkinja koje smatraju da borba za prava žena treba da ujedinjuje u borbi protiv kapitalizma, a ne da bude apstraktna niša i ekskluzivna zabava bogatih bijelih žena koje sanjaju kvote i aktivnog muškarca u kuhinji.

Feminizam je mnogo više od roda, rekla je američka marksistkinja Angela Davis, što Solar preuzima kao svoju polaznu tezu, tražeći prostor za antikolonijalnu i antiklasnu poziciju rodne borbe unutar žive marksističke tradicije.

Maja Solar je doktorirala filozofiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, prevela je mnoge tekstove značajnih filozofa XX vijeka, a smatra se jednom od najznačajnijih pesnikinja savremene srpske poezije, sa prevodima na poljski, njemački, engleski i holandski jezik.

Sa Majom Solar je razgovara urednica Normalizuj Slađana Kavarić Mandić.