Misao na webu
CRNA GORA,
poezija

Zapiši, ja sam Arap

Kadar iz filma Bitka za Alžir (1966)
Pjesma "Lična karta" palestinskog i arapskog pjesnika Mahmuda Darviša (1941, Al Birva, Palestina - 2008. Hjuston, SAD)

LIČNA KARTA

Zapiši!

Ja sam Arap

Broj moje karte je pedeset hiljada

imam osmero čeljadi

Devet će ih nakon ljeta biti!

Da li te to ljuti?

                                  .

Zapiši!

Ja sam Arap

Sa prijateljima težacima u kamenolomu radim

Imam osmero čeljadi

Donosim im hljeb

I odjeću i sveske

Iz kamena.

I od tebe ne tražim milostinje

Ne ponižavam se

Na pragu kuće tvoje.

Pa, da li se ljutiš?

                                .

Zapiši!

Ja sam Arap

Ime sam, a prezimena nemam

Veoma sam strpljiv u domovini

Gdje svi u groznici bijesa žive

Moji korijeni

Ovdje su urezani prije vremena,

Prije nego što su stoljeća potekla

Prije masline i čempresa

Prije nego trava je izniknula

Otac je moj iz zemljoradničke porodice

A ne od bogatih plemića!

Djed mi je seljak

Bez roda i soja!

Kuća je moja koliba trošna

Sazdana od trstike i pruća

Da li si zadovoljan sa domom mojim?

Ja sam ime, prezimena nemam!

                                 .

Zapiši!

Ja sam Arap

Kosa mi je crna poput ugljena

Smeđe su oči moje

Moje osobine:

Na glavi mi je povez i kufija

Dlan mi je čvrst kao hridina

Koban za svakog ko ga dotakne

Moja hrana najdraža

Jesu timijan i maslina.

Moja adresa:

Ja sam iz zaboravljenog i bezopasnog sela

Ulice u njemu nemaju imena

A svi stanovnici su u kamenolomu i poljima.

Pa, da li te to ljuti?

                                                          .

Zapiši!

Ja sam Arap

Poharali ste zemlju mojih predaka

I zemlju na kojoj sam radio

Ja i sva čeljad moja

A meni i mojim potomcima

Ostavio si samo ovo kamenje.

Pa, hoće li nam i to uzeti

Vaša Vlada

Kao što se priča?!

Onda!

                                                    .  

Zapiši u zaglavlju prve stranice:

Da ja ne mrzim ljude

I ne napadam nikoga

Ali, ako ogladnim

Hranit ću se mesom svoga dušmanina

Zato, čuvaj se! I dobro pazi moje gladi

I srdžbe moje!

Prevod s arapskog: prof. dr Mirza Sarajkić